Brief

    1. Dane kontaktowe

    Prosimy o podanie danych kontaktowych osoby decyzyjnej - odpowiedzialnej za projekt.

    2. Informacje o firmie/marce

    3. Branding - logo + identyfikacja